Gruppedynamikker og copingstrategier

Gruppedynamikker og copingstrategier

Et velfungerende team er som regel kendetegnet ved, at være bredt repræsenteret af forskellige personlighedstyper, så de supplerer hinanden på bedste vis. Enneagrammet beskriver ni personlighedstyper ud fra en langt mere avanceret model end de fleste, idet den udmærker sig ved, at gå bagom de gængse stereotype beskrivelser.


Ifølge enneagrammet kan vi overordnet inddeles i tre forskellige grupper af copingstrategier.
1: Dem med det positive livssyn, der ikke har det så godt med konflikter.
2: De reaktive typer, der reagerer emotionelt på de fleste ting.
3: Kompetencegruppen som håndterer problemerne ved at tilsidesætte egne følelser.

Vi har også en social udtryksform, som ligeledes inddeles i tre grupper.
1: Den selvhævdende type der sidder forrest i bussen.
2: Den tilbagetrukne type der af og til kan tabe handlekraften.
3: Den pligtopfyldende type der gør hvad man bør.

Ved at blive bevidst om karaktertræk, motivation, adfærd, reaktion, værdigrundlag, overbevisning og grundlæggende ønsker som kompensation for det vi mangler, vil der opstå en øget forståelse for teamets dynamik. At opdage egne og andres copingstrategier og baggrund for social adfærd, vil forvandle teamet til et stærkt fællesskab der supplerer hinanden mod fælles mål. 

Teamudvikling giver udbytte både på trivslen og på bundlinien. Det kan formes på mange måder, og hvis du tager kontakt til DIN VÆKST kan vi skræddersy et forløb der passer nøjagtigt til dig og dig team.

Kontakt DIN VÆKST for et tilbud

Scroll to Top